ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2017

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Пред вама је Билтен судске праксе привредних судова, који носи ознаку 4/17 и који садржи сентенце из одлука Привредног апелационог суда.

Због промене плана рада за 2017. годину у односу на претходне године, који је усвојио Редакциони одбор Билтена, овај Билтен, као и број 1/17, садржи урађене сентенце. Редакциони одбор је сматрао да на тај начин, објављивањем сентенци у два броја Билтена годишње, Привредни апелациони суд више доприноси уједначавању судске праксе првостепених привредних судова, што је и део надлежности овог суда, прописан Законом о уређењу судова.

Одлуке за израду сентенци су изабране и издвојене као актуелне због уочених спорних питања из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка и из извршног поступка, с обзиром на то да Привредни апелациони суд сада поступа као другостепени суд и у тој материји.

Сентенце из одлука из области привредних преступа, као и из одлука, донетих у поступцима по приговору или жалби странке као правним средствима којима се штити право странке на суђење у разумном року, биће објављене у Билтену бр. 1/18. Извињавамо се због нешто доцнијег изласка Билтена, али је због садржине истог било потребно више времена за припрему материјала који се објављује.

Надамо се да ће Вам овај Билтен помоћи и олакшати рад у поступању

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!