ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2/2017

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Пред Вама је тематски број Билтена који обрађује спорове поводом поступка стечаја и спорове поводом поступка ликвидације.

 

У Билтену је приказано  усвојено правно схватање на седници Одељења за привредне спорове 24.05.2016. године, одговори на питања првостепених судова усвојени на седницама одељења за привредне спорове и  објављене сентенце из одлука Привредног апелационог суда.

 

Део публикације су реферати који су у досадашњим билтенима објављивани а који се тематски односе  на обрађену област.

 

Надамо се да ће Вам овај број Билтена судске праксе привредних судова помоћи  у даљем раду.

 

 

Заменик главног и одговорног уредника Билтена,

Судија Татјана Ђурица

 

На почетак стране!