ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 1/2017

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Према већ устаљеној пракси, први број Билтена судске праксе привредних судова садржи сентенце из одлука Привредног апелационог суда.

Одлуке за израду сентенци су изабране и издвојене као актуелне због уочених спорних питања из области парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка и привредних преступа, као и из извршног поступка, с обзиром на то да Привредни апелациони суд сада поступа као другостепени суд и у тој материји, почев од 01.07.2016. године.

У Билтену пред вама налази се и реферат Татјане Матковић-Стефановић, судије овог суда, чија је тема примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу у области намирења новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних делатности.

Поново су урађене и сентенце из одлука Привредног апелационог суда, које су донете у поступцима по приговору или жалби странке као правним средствима којима се штити право странке на суђење у разумном року, према Закону о заштити права на суђење у разумном року. Сматрамо да ће те одлуке и сентенце бити интересантне првостепеним привредним судовима у примени Закона о заштити права на суђење у разумном року, приликом одлучивања о изјављеним приговорима странака.

Надамо се да ће објављени материјал у овом Билтену допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!