ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 2 и 3/2016
Београд, 2016. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

Реч редакције

I. ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ КРОЗ ПРАКСУ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2011, 49/2013 и 55/2014)

1. Питања и одговори

2. Сентенце

3. Реферати

 

II. ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ КРОЗ ПРАКСУ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 125/2004 и 111/2009)  

1. Правни став

2. Питања и одговори

3. Сентенце

4. Реферати

 

 

На почетак стране!