ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2и3/2016

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

За овогодишњи тематски број билтена одлучили смо да објединимо судску праксу из области примене основног процесног закона, Закона о парничном поступку.

Прелазним одредбама Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), који је у примени од 01.02.2012. године, предвиђено је да ће се започети поступци пре ступања на снагу тог закона спровести по претходном Закону о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/2004 и 111/2009), што значи да се парнични поступци пред судовима сада по први пут воде по два паралелно важећа Закона о парничном поступку.

Зато је у овом билтену дат преглед одговора на питања усвојених на седницама Одељења за привредне спорове, сентенци из одлука и реферата из парничне материје, објављених у периоду од 2010. године, закључно са билтеном бр.1/2016, прво у погледу примене Закона о парничном поступку из 2004. године, а затим и за Закон о парничном поступку из 2011. године.

Надамо се да ће Вам овако обједињена и представљена судска пракса, посебно због значаја изабране тематске области, олакшати рад и поступање.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!