ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2и3/2015

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Пред Вама је тематски број Билтена, наставак тематског двоброја из 2014. године, из области примене материјалног права, осим Закона о облигационим односима. У Билтену бр. 2-3/2014 је дат преглед усвојених правних схватања Вишег трговинског суда, као и одговори на питања првостепених судова усвојени на седницама Одељења за привредне спорове, објављене сентенце из одлука и реферати у вези са изабраном темом тематског броја, за период од 2006-2009. године.

Овај билтен обухвата наредни период, од 2010. године закључно са објављеним сентенцама у Билтену бр. 1/2015.

Ради лакшег сналажења и коришћења, Билтен је конципиран на исти начин као и Билтен бр. 2-3/2014.

Надамо се да ће Вам обједињена пракса и ставови из тематске области убрзати и олакшати рад.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић

 

На почетак стране!