ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Двоброј 1 и 2/2013
Београд, 2013. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

 

I. ОБАВЕШТЕЊЕ О УСВОЈЕНОМ ОДГОВОРУ НА СЕДНИЦИ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 4.03.2013. ГОДИНЕ

II. ИСПРАВКА

III. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ усвојени на седницама Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда од 28.10 и 24.11.2009. године, 26.11.2008. године, 17.10.2007. године и 24.10.2006. године

IV. СЕНТЕНЦЕ објављене у Билтенима Вишег трговинског суда од броја 1/2006 до броја 4/2009

V. РЕФЕРАТИ
Мирјана Ђерасимовић, судија Вишег трговинског суда
МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА

Мирјана Ђерасимовић, судија Вишег трговинског суда
ПРИМЕНА И ОДСТУПАЊЕ ОД ПРИМЕНЕ СТРАНОГ МЕРОДАВНОГ ПРАВА У ОДНОСИМА СА ЕЛЕМЕНТОМ ИНОСТРАНОСТИ

 

 

 

На почетак стране!