ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 4/2013
Београд, 2013. године

Реч уредника

 

 

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, у овом броју Билтена судске праксе привредних судова, објављује избор сентенци који је Редакциони одбор сачинио из одлука Привредног апелационог сууда, у нади да ће објављивањем наведених сентенци решити многе дилеме које су се појавиле у пракси. Сентенце су изабране из облати парничног поступка, материјалног права, стечајног поступка, статусних спорова и приватизације, као и привредних преступа.

У овом броју објављујемо и ауторски рад на тему: „Спорна питања у предметима привредних судова по тужби ЈКП „Паркинг сервис“ против лизинг кућа, аутора Александра Васића, који је у време сачињавања реферата био саветник Привредног апелационог суда, а у међувремену је изабран за судију Привредног суда у Београду. Рад представља ауторово мишљење о решењу наведеног спорног питања, сачињеном на захтев судске праксе. Указујемо да рад није разматран на Одељењу аз привредне спорове. Како је Редакциони одбор сматао да наведенир ад може допринети решењу спорног правног питања, донета је одлука да се објави у овом Билтену.

Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену, свим колегама, помоћи у раду и допринети уједначеном поступању

 

 

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!