ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.


 


 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 2/2012
Београд, 2012. године

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ УРЕДНИКА

Исправка

РЕФЕРАТИ

Бранислава Горавица, судија Привредног апелационог суда

ШТА ЈЕ ВРЕМЕНСКИ ОКВИР И КАКО ГА ПРАВИЛНО ОДРЕДИТИ

Данијела Дукић, судија Привредног суда у Краљеву

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Александар Васић, саветник Привредног апелационог суда

УСЛОВИ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НА ЈЕЗИКУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Гордана Ајншпилер Поповић, судија Привредног апелационог суда

НОВА РЕШЕЊА У ЗАКОНУ О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ У ОДНОСУ НА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ПРАВНЕ ЛЕКОВЕ

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда

ПРЕДНОСТИ И МОГУЋИ НЕДОСТАЦИ ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Ивана Павловић, судија Привредног апелационог суда

УЧЕШЋЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА У ПОСТУПКУ – ПРИГОВОР ТРЕЋЕГ ЛИЦА

Ивана Павловић, судија Привредног апелационог суда

ИЗРИЦАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Јелена Вилдовић Живковић, судија Привредног апелационог суда

ПРИКАЗ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (осим акционарских друшва)

Бранко Станић, судија Привредног апелационог суда

АКЦИОНАРСКА ДРУШТВА

Снежана Новчић, судија Привредног апелационог суда

ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 36/11 И 99/11) И ЗАШТИТА МАЊИНСКИХ

АКЦИОНАРА

 

 

 

На почетак стране!