ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:


Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009. 


 

 

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 2/2012

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

У жељи да се олакша и уједначи примена новодонетих закона, Одељење судске праксе Привредног апелационог суда, у овом броју Билтена судске праксе привредних судова, као тематском броју, определило се да објави радове судија Привредног апелационог суда и судија привредних судова, као и саветника Привредног апелационог суда, израђене у вези са новим Законом о парничном поступку, Законом о извршењу и обезбеђењу, као и новим Законом о привредним друштвима.

Стога је и Билтен садржински подељен у три области, у којој су у првој објављени реферати судије Привредног апелационог суда Браниславе Горавице, судије Привредног суда у Краљеву Данијеле Дукић, саветника Привредног апелационог суда Александра Васића и судије Привредног апелационог суда Гордане Ајншпилер Поповић, који се односе на анализу нових законских решења у области парничног поступка.

Други део Билтена посвећен је спорним питањима везаним за Закон о извршењу и обезбеђењу и у њему су објављени реферати судије Привредног апелационог суда Јасмине Стаменковић, као и судије Привредног апелационог суда Иване Павловић, који се односе на наведене теме.

У жељи да се олакша примена новог Закона о привредним друштвима и обезбеди уједначено тумачење истог, у трећем делу Билтена објављени су радови судије Привредног апелационог суда Јелене Вилдовић Живковић, судије Привредног апелационог суда Бранка Станића и судије Привредног апелационог суда Снежане Новчић, који се односе на анализу нових законских решења унетих у наведени закон.

Подсећамо да је редакциони одбор почетком 2011. године, одлучио да се при избору материјала за Билтене, разматрају и по оцени сваког реферата објављују и реферати које редакциони одбор одобри, иако исти нису у складу са одлукама Привредног апелационог суда, већ изражавају различита или критичка мишљења у односу на постојећу судску праксу. Наведена промена у уређивачкој политици уследила је као последица жеље да се подстакне израда реферата на актуелне теме, као и изношење аргументованих ставова и критика који би могли довести и до преиспитивања и евентуалне промене постојеће праксе. Значајно је ипак имати у виду да мишљења изнета у ауторским рефератима штампаним у Билтенима Привредног апелационог суда, не представљају аутоматски и упознавање читалаца са праксом суда, већ мишљењем и ставом аутора реферата о темама које су предмет истог.

Надамо се да ће материјал објављен у овом Билтену, свим колегама, помоћи у раду и допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник
Заменик руководиоца Одељења судске праксе

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!