ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА:

Архива 2011:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

БИЛТЕН
СУДСКЕ ПРАКСЕ
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Број 2/2011
Београд, 2011. године

РЕЧ УРЕДНИКА

I. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

1. ПРОЦЕСНО ПРАВО

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

 

I. РЕФЕРАТИ

 

Смиљка Матковић, судија Вишег трговинског суда

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА

Миливоје Иконић, судија Привредног суда у Београду

ПРИВРЕДНО-ПРЕСТУПНА ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – ЗАШТИТА КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА И БАЗЕ ПОДАТАКА

 

 

На почетак стране!