ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 3/2009
Београд, 2009. године

САДРЖАЈ БРОЈА 3/2009:

 

 

РЕЧ УРЕДНИКА, стр. 5

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
који су утврђени на седницама Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда одржаним дана 28.10.2009. и 24.11.2009. године и на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 29.10.2009. године

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК, стр. 9

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО, стр. 31

3. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК, стр. 53

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК, стр. 109

5. СТАТУСНИ СПОРОВИ И ПРИВАТИЗАЦИЈА, стр. 185

6. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ, стр. 193

II. РЕФЕРАТИ

Весна Вуловић, судија Трговинског суда у Београду
УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ У ПРАКСИ И ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ, стр. 241


На почетак стране!