ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:




Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК ЗА 2009. ГОДИНУ

 

САДРЖАЈ

 

ЗАКОН О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

КРОЗ ПРАКСУ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
2005-2009

ОВА ПУБЛИКАЦИЈА ЈЕ
ГРАТИС ИЗДАЊЕ
ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ НА
БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
ЗА 2009. ГОДИНУ

 

РЕЧ УРЕДНИКА, стр. 5

I. ПРАВНА СХВАТАЊА, стр. 9

  • Правно схватање усвојено на седници свих судија Вишег трговинског суда одржаној 29.05.2008. године поступка на стварну надлежност суда

  • Правно схватање усвојено на седници одељења за привредне спорове одржаној 02.07.2007. године

  • Правнo схватањe усвојенo на седници одељења за привредне спорове одржаној 15.05.2006. године

  • Правнo схватањe усвојенo на седници одељења за привредне спорове одржаној 26.05.2005. године


II. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ усвојени на седницама Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда од 19. и 20.09.2005. године, 13.03, 07.11 и 26.12.2006. године, 05.10, 07. и 14.11.2006. године, 17. и 24.10.2007. године, 25. и 26.11.2008. године, стр. 19


III. СЕНТЕНЦЕ објављене у Билтенима Вишег трговинског суда од броја 4/2005 до броја 1/2009, стр. 153


IV. РЕФЕРАТИ

Јасмина Стаменковић, судија Вишег трговинског суда:
ПРЕДУЗЕТНИК КАО СТРАНКА У ПАРНИЧНОМ И ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ, стр. 421

Јелена Вилдовић Живковић, судија Вишег трговинског суда у Београду:
ПРИКАЗ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ, ВЕЗАНИХ ЗА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК, стр. 439

Јасмина Стаменковић, судија Вишег трговинског суда:
ИЗВРШЕЊЕ НА НОВЧАНОМ ПОТРАЖИВАЊУ ДУЖНИКА, стр. 443

Др Стојан Дабић, професор Београдског универзитета:
НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА НА ТЕРЕТ АКЦИЈА ИЗ ПОРТФЕЉА ДУЖНИКА, стр. 457

Бранислава Горавица, судија Вишег трговинског суда:
ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕНИЦА У ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА, стр. 465

Јасмина Стаменковић, судија Вишег трговинског суда:
ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ, стр. 473

Бранислава Горавица, судија Вишег трговинског суда:
СТАТУС, ОВЛАШЋЕЊЕ И ОДГОВОРНОСТ ЛИЦА КОЈА СПРОВОДЕ ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА, стр. 503

Бранко Станић, судија Вишег трговинског суда:
ПРИВРЕМЕНА МЕРА ПРЕМА ЧЛАНУ 179. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, стр. 511

 


 

На почетак стране!