ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
У ИЗДАЊУ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА:

 

"СУДСКА ПРАКСА
ТРГОВИНСКИХ СУДОВА": 

ЧАСОПИС: " БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА"

Издавач: "Виши трговински суд" и "Привредни саветник"

ПРЕГЛЕД БРОЈЕВА У 2009. ГОДИНИ