ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:


Привредни саветник:

Регистар прописа:


 

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 4/2009

Уместо речи уредника

 

 

Поштоване колеге,

У времену које је за нама, све судије Вишег трговинског суда у Београду и ја као председник истог суда, у периоду од 2006. до 2009. године, уложили смо велики труд и рад да заједно са колегама из 17 првостепених трговинских судова, технички унапредимо опремљеност судова, побољшамо рад и квалитет одлука, окончамо поступке у старим предметима и ажурирамо целокупни рад суда.

Као резултат нашег рада:
– сви трговински судови су умрежени у јединствени систем компјутерске обраде података и контроле истих,
– омогућена је транспарентност у раду трговинских судова,
– завршен је највећи број старих предмета,
– значајно је скраћено време решавања предмета и у првом и у другом степену,
– очуван је и побољшан квалитет одлука,
– успешно су имплементирани нови закони из области трговинског права и нови процесни закони,
– судије су оспособљене и едуковане за примену нових прописа,
– значајни напори су учињени на усаглашавању и уједначавању судске праксе,
– судије трговинских судова дале су изузетно велики допринос изради предлога нових прописа из области трговинског права и нових процесних закона,
– судије трговинских судова су својим стручним радовима допринеле бољем разумевању и правилнијој примени права из ове области,
– одржана су саветовања на којима је у непосредном контакту решавано о значајним спорним питањима,
– уведена је и промовисана медијација као начин решавања спорова,
– очувана је пракса издавања Билтена судске праксе трговинских судова са избором најактуелнијих сентенци и реферата.

Наведени резултати су евидентни и признати, и нико их не може оспорити.

Ти резултати су наш највећи заједнички допринос остварењу циљева реформе правосуђа.

Реформа, међутим, није свима пружила одговарајуће вредновање за уложени рад и показано знање. Ипак, сви заједно морамо наставити да се боримо за независно и стручно правосуђе, у интересу свих грађана и њиховог права на правду.

Мисао да је мој рад био од користи за трговинско судство, и да сам сарађивао са стручним и добрим колегама, испуњава ме задовољством.

Поштоване колеге, желим Вам срећне предстојеће празнике и сваку личну срећу у даљем животу и раду.Председник
Вишег трговинског суда

Радомир Лазаревић, с.р.

 

На почетак стране!