ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:
Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК УЗ БР. 2

ЗАКОН
О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ
кроз праксу трговинских судова
2005 - 2009

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Од почетка примене новог Закона о извршном поступку прошло је више од четири године и многа спорна питања у пракси су већ разрешена заузимањем правних ставова или кроз одговоре на питања која је на својим седницама Одељења усвајао Виши трговински суд у периоду примене новог закона.

Овај ванредни број Билтена, чија је тема Закон о извршном поступку кроз праксу трговинских судова, представља скуп објављених материјала у билтенима трговинских судова који су тематки везани за област примене Закона о извршном поступку. Намера и жеља при сачињавању ове публикације нам је био да вам олакшамо увид у досадашњу праксу Вишег трговинског суда у примени наведеног закона.

Билтен садржи, пре свега, правна схватања Вишег трговинског суда усвојена из области извршног поступка, на седницама Одељења и то: 29.05.2008.; 02.07.2007.; 15.05.2006. и 26.05.2005. године.

Поред наведеног, објављујемо и питања и одговоре усвојене на седницама Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда, и то: 19. и 20.09.2005. године; 13.03., 07.11. и 26.12.2006. године; 05.10; 07. и 14.11.2006. године, 17. и 24.10.2007. године и 25. и 26.11.2008. године, као и сентенце израђене из одлука Вишег трговинског суда у периоду примене новог Закона о извршном поступку.

Део публикације су и реферати који су у досадашњим билтенима објављивани, а који се тематски односе на примену Закона о извршном поступку, и то: Јасмине Стаменковић, судије Вишег трговинског суда у Београду "Предузетник као странка у парничном поступку", Јелене Вилдовић Живковић, судије Вишег трговинског суда "Приказ измена и допуна Закона о приватизацији, везаних за извршни поступак", Јасмине Стаменковић, судије Вишег трговинског суда "Извршење на новчаном потраживању дужника", др Стојана Дабића, професора Београдског универзитета "Наплата потраживања на терет акција из портфеља дужника", Браниславе Горавице, судије Вишег трговинског суда "Привремене мере забране реализације меница у поступку обезбеђења", Јасмине Стаменковић, судије Вишег трговинског суда "Извршење на основу извршне исправе" и Бранка Станића, судије Вишег трговинског суда "Привремена мера према члану 179. Закона о привредним друштвима".


Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!