ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА

 

Судска пракса трговинских судова:

Архива 2009:Архива 2021.

Архива 2020.
Архива 2019.
Архива 2018.
Архива 2017.
Архива 2016.
Архива 2015.
Архива 2014.
Архива 2013.
Архива 2012.
Архива 2011.
Архива 2010.
Архива 2009.

 

 

СУДСКА ПРАКСА ТРГОВИНСКИХ СУДОВА
Број 1/2009

Реч уредника

 

 

Поштоване колеге,

Одељење судске праксе Вишег трговинског суда са седиштем у Београду, са жељом да Вам олакша рад и омогући упознавање са усвојеним правним схватањима Вишег трговинског суда и најновијим ставовима судске праксе, у току 2009. године, наставља са издавањем Билтена судске праксе Вишег трговинског суда.
У овом првом броју Билтена судске праксе трговинских судова у 2009. години објављујемо избор сентенци којима се исказују актуелна правна схватања из одлука Вишег трговинског суда у свим областима трговинског права. Такође, извршен је избор одлука Врховног суда Србије, у којима су по оцени Одељења судске праксе исказана актуелна и значајна становишта, па су и из ових одлука урађене сентенце да би Вам омогућили да се упознате са истима.
У овом броју објављујемо и реферат судије Вишег трговинског суда Јасмине Стаменковић, руководиоца Одељења за привредне спорове на тему: Осврт на законска решења правосудних закона који се односе на судство, уверени да у овом тренутку, управо сет новоусвојених правосудних закона представља предмет Вашег интересовања.
Надамо се да ће Вам садржина овог Билтена бити од користи у даљем раду.Главни и одговорни уредник
Руководилац Одељења судске праксe

судија
Гордана Ајншпилер Поповић, с.р.

 

На почетак стране!