ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

 


22. фебруар 2010.

НОВИ БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Нови број 6 "Привредног саветника" изашао је 19. фебруара 2010. године и отпремљен је претплатницима. Претплатници који часописе преузимају у просторијама Привредног саветника, број 6/2010 могу подизати од 22. фебруара 2010. године.

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

НОВИ ПРОПИСИ

  • Измене и допуне правилника о евиденцији на обрасцу КЕПУ
  • Новине у вези са достављањем пореском органу података из главне књиге и ПДВ евиденција
  • Нова одлука Народне банке Србије о обавезним елементима овлашћења које дужник даје као инструмент обезбеђивања плаћања свом повериоцу
  • Уредба о критеријумима и поступку за утврђивање висине накнаде по основу конверзије права за лица која имају право на конверзију уз накнаду
  • Нова Правила у међународној трговини и банкарству

ПДВ

  • Префактурисање трошкова у систему ПДВ
  • Обвезници ПДВ који стичу статус претежног извозника у 2010. години
  • Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

РАЧУНОВОДСТВО

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

СТЕЧАЈ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

 

На почетак стране!