ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

18. јануар 2010.

ДВОБРОЈ 3 И 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"
ЗА 2010. ГОДИНУ

Нови двоброј 3 и 4 "Привредног саветника" изашао је 16. јануара 2010. године и отпремљен је претплатницима. Претплатници који часописе преузимају у просторијама Привредног саветника, двоброј 3 и 4/2010 могу подизати од 18. јануара 2010. године.

Двоброј 1 и 2 и двоброј 3 и 4 представљају и материјал за најављена саветовања Привредног саветника на тему: САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ РАЧУНА ЗА 2009. ГОДИНУ, која се одржавају од 21. јануара до 06. фебруара у 16 градова у Србији.

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 3 и 4 СУ:

ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

  • Достављање годишњих финансијских извештаја за 2009. годину у Агенцији за привредне регистре

ГОДИШЊИ ОБРАЧУН ПОРЕЗА И АКЦИЗА

  • Обрачун пореза на добит предузећа за 2009. годину
  • Обрачун пореза на добит за недобитне организације - друга правна лица која примењују контни оквир за предузећа и задруге
  • Финансијски извештаји и порески биланс за предузетнике

ПДВ И АКЦИЗА

  • Годишњи обрачун акцизе за 2009. годину
  • Обрачун ПДВ и право на претходни порез код обвезника који су брисани из евиденције за ПДВ на дан 31.12.2009. године а који су се поново пријавили у систем ПДВ на почетку 2010. године
  • Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

УТВРЂИВАЊЕ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ГОДИШЊИ РАЧУН

НОВИ ПРОПИСИ

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

На почетак стране!