ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

14. јануар 2010.

ПРВИ ДВОБРОЈ 1 и 2
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"
ЗА 2010. ГОДИНУ

Први двоброј "Привредног саветника 1 и 2 за 2010. годину изашао је 11. јануара 2010. године, и отпремљен је претплатницима. Претплатници који часописе преузимају у просторијама Привредног саветника, двоброј 1 и 2/2010 могу подизати од 14 часова 14. јануара 2010. године.

ДВОБРОЈ 1 И 2 САДРЖИ ПРЕКО 400 СТРАНА, А ГЛАВНЕ ТЕМЕ СУ:

  • ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

  • ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, (обрађено на више од 250 страна)

  • НОВИ ПРОПИСИ

  • ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

  • КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  • ПРИМЕРИ САСТАВЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Овај и наредни двоброј 3 и 4, који је у припреми, свеобухватно обрађују тематику састављања годишњих рачуна за 2009. годину и користиће се као материјал за најављена саветовања Привредног саветника за састављање годишњих рачуна за 2009. годину.

Као што смо објавили у претходним бројевима часописа, двоброј 1 и 2 се испоручује само претплатницима који имају претлату за 2010. годину.

ТЕМЕ ОВОГ ДВОБРОЈА СУ:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Процењивање позиција Биланса стања

Признавање расхода, прихода и утврђивање финансијског резултата за 2009. годину

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

Зарада по акцији

Догађаји након датума биланса стања

Зашто аванси плаћени у страној валути не подлежу курсирању на дан биланса

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

Закључак пословних књига за 2009. годину и отварање пословних књига за 2010. годину

НОВИ ПРОПИСИ

Обавезне евиденције у унутрашњој трговини

Евиденција промета комисионих услуга у складу са прописима о трговини

Нови уговори о избегавању двоструког опорезивања

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

  1. Састављање завршног рачуна за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2009. годину
  2. Објављен је Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије

ПРИМЕРИ САСТАВЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Примери састављања финансијских извештаја за производну делатност

Примери састављања финансијских извештаја за трговинску делатност

Од стандардних рубрика "Привредног саветника" у овом броју су:

На почетак стране!