ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

4. октобар 2010.

БРОЈ 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Први број 19, за четврти квартал,"Привредног саветника" изашао је 1. октобра 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника. број 19 могу преузимати од понедељка 4. октобра 2010.године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 19 СУ:

НОВИ ПРОПИСИ

 • Уредба о измени Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ:
  - Нови рокови за утврђивање удела у капиталу на основу унете имовине;
  - Враћање имовине у натуралном облику.

РАЧУНОВОДСТВО

 • Продаја краткорочних потраживања настала у промету роба и услуга на домаћем и страном тржишту - факторинг:
  - Продаја краткорочних потраживања која су настала у промету роба и услуга на домаћем тржишту;
  - Продаја и куповина краткорочних потраживања која су настала у промету роба и услуга са иностранством.

ПДВ И АКЦИЗЕ


ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ


СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ:


ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 1. Књижење пословних активности код буџетских корисника који обављају издавачку делатност
 2. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству


КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 1. Почетком октобра отпочиње примена новог Закона о заштити од пожара
 2. Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања "Дечије недеље" у 2010. години
 3. Ревалоризација потраживања и отплатних рата за станове и зајмове на дан 30 септембар 2010. године
 4. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима и предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре
 5. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

ПРИМЕРИ

 1. Набавка теретног возила путем финансијског лизинга и раскид уговора о лизингу

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

- ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
- РАЧУНОВОДСТВО
- ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ
- ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ОСТАЛО

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА


АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!