ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

02. септембар 2010.

БРОЈ 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 17 "Привредног саветника" изашао је 31. августа 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају у Привредном саветнику, број 17 могу преузети од 2.септембра 2010. године

 

ПРЕГЛЕД ТЕМА БРОЈА 17:


ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

Донета је нова Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

Нови прописи о класификацији делатности

Донета је нова Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада

Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање

Јединице локалне самоуправе могу уредити отпис камате на дуг по основу њихових изворних јавних прихода

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о дувану

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени и порески аспекти заложног права на покретним стварима уписаним у Регистар залоге

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Нови износи најпопуларнијих цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Одвајање и подела огранка (дела) а.д. или д.о.о. и његово организовање у ново (нова) друштво

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Послови реекспорта

Споразум о слободној трговини са Републиком Турском

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Интернетом до провере уписаног стажа осигурања

2. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за станове за период јул–децембар 2010. године 

3. Нови уплатни рачун за накнаду за регистрацију код Агенције за привредне регистре (АПР) 

4. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Аустријом

5. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Пакистаном

6. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Азербејџаном

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење угоститељских услуга код корисника буџетских средстава

2. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ПРИКАЗ КЊИГЕ „КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ“

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Министарство финансија Републике Србије

Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2010. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!