ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. јун 2010.

БРОЈ 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 13 "Привредног саветника" изашао је 17 јуна 2010. године и отпремљен је претплатницима.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника. број 13 могу преузимати од понедељка 21. јуна 2010.године.

ТЕМЕ БРОЈА 13 СУ:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

 • Процена радне способности и могућности запослења или одржавања запослења особа са инвалидитетом:
  - Дефиниција особа са инвалидитетом
  - Процена радне способности и могућности запослења или одржавања запослења
  - Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом
  - Аспекти процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења
  - Критеријуми процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења
  - Поступак процене радне способнмосто и могућности запослења или одржања запослења

 • Донет је Закон о волонтирању

 • Донет је закон о спречавању злостављања на раду

 • Усвојен је Закон о Централном регистру обвезника социјалног осигурања

РАЧУНОВОДСТВО

ПДВ И АКЦИЗА

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

СПОЉНА ТРГОВИНА, ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 1. Нови Образац М – пријава, промена и одјава здравственог осигурања
 2. Прописани су нови уплатни рачуни
 3. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама
 4. Нови износи такси за издавање потврде о резидентности
 5. Потврђен је Протокол о измени Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Чешком Републиком
 6. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Естонијом
 7. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Ирском
 8. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Катаром
 9. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Либијом
 10. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Малтом
 11. Ступили су на снагу Уговор и Протокол о измени Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Грчком
 12. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља (за јун 2010)

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 1. Књижење набавке опреме на финансијски лизинг
 2. Књиговодствена евиденција пословних трансакција које се финансирају из средстава националног инвестиционог плана (НИП) у условима немогућности спровођења компензација између корисника буџетских средстава
 3. Електронско канцеларијско пословање органа државне управе
 4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

- Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом (9 питања и одговсаора)
- Рачуноводство и ревизија (2 питања и одговсаора)
- Остало (5 питања и одговсаора)

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!