АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2021. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

ЈЕДНОДНЕВНИ
ONLINE СЕМИНАРИ (ВЕБИНАРИ)

ПРИМЕНА НОВОГ
ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРАВИЛНИКА О ПДВ
ОД 1. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

19. април 2021. године у 9,00 часова

Детаљније


ПРЕЛАЗАК НА ПРВУ ПРИМЕНУ
МСФИ 16 ЛИЗИНГ И
ПДВ АСПЕКТИ ЛИЗИНГА

20. април 2021. године у 9,00 часова

Детаљније

КУРС
РАЧУНОВОДСТВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

25. март 2021. године

Детаљније

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

26. март 2021. године

Детаљније

УТВРЂИВАЊЕ И ИЗМЕНЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА
КОД ОБРАЧУНА ПДВ

10. март 2021. године у 9,00 часова

Детаљније


ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

18. март 2021. године у 9,00 часова

Детаљније

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2021. ГОДИНУ

04. март 2021. године у 9,00 часова

Детаљније

НОВИ ПРОГРАМ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

24. фебруар 2021. године у 10,00 часова

Детаљније


Привредни саветник организује

НОВИ
ЈЕДНОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)

ПДВ У ГРАЂЕВИНСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
И ПРИМЕНА НОВОГ МСФИ 15
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

04. фебруар 2021. године

Почетак у 9,00 часова

Детаљније

Последњи дан за пријаву је 3.02.2021

ЦЕЛОКУПАН СНИМАК

ЈЕДНОДНЕВНОГ ONLINE СЕМИНАРА (ВЕБИНАРА)
на тему:

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА ОД
1. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

одржаног 30. децембар 2020. године