АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2019. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

27. 12. 2019.

OБЈАВЉЕНE СУ ИЗМЕНЕ ДВА ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

27. 12. 2019.

OБЈАВЉЕН ЈЕ НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ

24. 12. 2019.

ПРЕНОС ВАУЧЕРА КОЈИ СУ ИЗДАТИ ПРЕ
01. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ И СТВАРНА ИСПОРУКА ДОБАРА У ЗАМЕНУ ЗА ТЕ ВАУЧЕРЕ У 2020. ГОДИНИ ОПОРЕЗУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА „СТАРИМ ПРАВИЛИМА“
ЗАКОНА О ПДВ

24. 12. 2019.

ОД 01. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ НЕ МЕЊА СЕ НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ СТВАРНЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ОДНОСНО ПРУЖАЊА УСЛУГА У ЗАМЕНУ ЗА ВАУЧЕРЕ

12. 12. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

06. 12. 2019.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВИШЕ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАКОНА

06. 12. 2019.

НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ

08. 11. 2019.

ИЗВРШЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКИМ ОСЛОБОЂЕЊИМА КОД ПДВ
СА ПРАВОМ НА ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ

07. 11. 2019.

Дан примирја у Првом светском рату
– 11. новембар 2019. године (понедељак) је нерадни дан

07. 11. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА НА 2,25%

16. 10. 2019.

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ 15.10.2019. ГОДИНЕ

10. 10. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

08. 10. 2019.

НАРОДНА СКУПШТИНА РС УСВОЈИЛА ЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПДВ И ОНЕ СУ ОБЈАВЉЕНЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 72/2019 ОД 7. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ.

Привредни саветник организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

- 09. децембар : Суботица, Ужице
- 10. децембар : Нови Сад, Чачак
- 11. децембар : Београд, Крагујевац
- 12. децембар : Ваљево, Врњачка Бања
- 13. децембар : Ниш, Шабац

Саветовања у свим местима почињу
у 9,00 часова

Детаљније

Привредни саветник организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ, ПОРЕСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ПРОПИСА

- 21. октобар : Врњачка Бања, Шабац
- 22. октобар : Београд, Ниш
- 23. октобар : Крагујевац, Ваљево
- 24. октобар : Нови Сад, Чачак
- 25. октобар : Суботица, Ужице

Саветовања у свим местима почињу
у 9,00 часова

Детаљније

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

СПЕЦИФИЧНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ИСКАЗИВАЊЕМ ПОДАТАКА У ОБРАСЦУ ПОПДВ ОД 1. ЈУЛА 2019. И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

20.6. 2019. године: Београд ПОПУЊЕНО!
21.6. 2019. године: Београд ПОПУЊЕНО!
25.6. 2019. године: Београд ПОПУЊЕНО!

24.6. 2019. године: Нови Сад

26.6. 2019. у Београду - Хотел Метропол
ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН !


Детаљније     Пријава

Број места је ограничен. Обавезно унесите у пријави место одржавања семинара.

Привредни саветник организује :

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА НОВИХ ЦАРИНСКИХ И ДЕВИЗНИХ ПРОПИСА

- 11. јун. : НОВИ САД
- 12. јун. : БЕОГРАД
- 18. јун. : КРАГУЈЕВАЦ
- 19. јун. : НИШ

Детаљније     Пријава     Видео

 

Привредни саветник организује :

САВЕТОВАЊЕ

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА


Образовни центар Привредног саветника, Булевар кр. Александра 86, V спрат, сала 501,
17. мај 2019. године, у 9,00 часова

Детаљније     Пријава     Видео

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2019. ГОДИНУ

07. 03. 2019. - СВА МЕСТА ПОПУЊЕНА!

18. 03. 2019. - НОВИ ТЕРМИН!

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније     Пријава     Предрачун

Број места је ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

  

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

У просторијама образовног центра
Привредног саветника,
Бул. краља Александра 86, V спрат – сала 501.

Од 22. марта до 1. јуна 2019. године,
петком и суботом.

Детаљније     Пријава     Видео

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

21. марта 2019. године

Детаљније      Пријава

03. 10. 2019.

Удружење рачуновођа и књиговођа (УРИКС) незадовољно Предлогом
Закона о рачуноводству
- Најављена протестна шетња
-

27. 09. 2019.

РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ (ЕЛЕКТРОНСКЕ) ПОШТЕ ЈЕ
1. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

12. 09. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

13. 08. 2019.

Позив рачуновођама да дају коментаре на предлог Закона о рачуноводству

08. 08. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА НА 2,50%

11. 07. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА НА 2,75%

09. 07. 2019.

Обавештење Пореске управе у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица

27. 06. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОМЕНИ РЕЖИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА Е-ПОРЕЗИ

27. 06. 2019.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЕ НА СВОМ САЈТУ ОБЈАВИО НОВЕ ОБРАСЦЕ ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ОЗ-7 И ОЗ-10

26. 06. 2019.

Рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину истиче у понедељак 01. јула 2019. године (сви извештаји послати до 24 часа тог дана, сматрају се примљеним у року)

24. 06. 2019.

1. ЈУЛ 2019. ЈЕ КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2018. И ЗА ПЛАЋАЊЕ РАЗЛИКЕ КОНАЧНО ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА ЗА 2018. И ПЛАЋЕНИХ АКОНТАЦИЈА

06. 06. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

04. 06. 2019.

РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ (ЕЛЕКТРОНСКЕ) ПОШТЕ ЈЕ 1. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

09. 05. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

09. 04. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

12. 03. 2019.

ОБРАЗАЦ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-2Р се може преузети у претплатничком делу на главној страни
(Колона "Актуелно за преузимање")

08. 03. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

04. 03. 2019.

ОД 1. МАРТА 2019. ГОДИНЕ ОМОГУЋЕНО ЈЕ СЛАЊЕ ЗАХТЕВА И ДОБИЈАЊЕ ПОРЕСКИХ УВЕРЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО ПОРТАЛА Е-ПОРЕЗИ

04. 03. 2019.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ КАМАТНЕ СТОПЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА „ВАН ДОХВАТА РУКЕ“
ЗА 2019. ГОДИНУ

26. 02. 2019.

ПЕТОСТРУКИ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ, ИЗНОСИ 360.835 ДИНАРА

25. 02. 2019.

ОМОГУЋЕНО ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА

Линк на поменуту страницу

18. 02. 2019.

ЕЛЕКТРОНСКО ПОПУЊАВАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ НА ОБРАСЦУ ППИ1 БИЋЕ ОМОГУЋЕНО ОД 21. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

11. 02. 2019.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ НА ОБРАСЦУ ПБ 1, ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ НА ОБРАСЦУ ПДП И ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2018. ГОДИНУ

08. 02. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

01. 02. 2019.

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА

01. 02. 2019.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ДУВАНСКЕ ПРОИЗВОДЕ

28. 01. 2019.

УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ПРИМАЊА ОД 1. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

25. 01. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗОМ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ НА ОБРАСЦУ ППИ-1 – ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

23. 01. 2019.

ОМОГУЋЕНА ЈЕ ПРЕДАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
ПУТЕМ ПОСЕБНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АГЕНЦИЈЕ

23. 01. 2019.

Законски заступник – страно лице може да потпише пријаву стварног власника електронским сертификатом који не садржи евиденциони број странца

03. 01. 2019.

ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ УМЕСТО ОБРАСЦА РЕФ–4 ИЗДАЈЕ СЕ
ОБРАЗАЦ ЗПППДВ

10. 01. 2019.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 01. 2019.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ПДВ-а

03. 01. 2019.

НА САЈТУ АПР УСПОСТАВЉЕНА ЈЕ ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

20. 02. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Служба објашњења прописа „ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА“, поред редовног рада радиће у суботу и недељу 23. и 24. феб. 2019. године
у периоду од 9:00 до 13:00 часова.

Привредни саветник организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА, ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2018. ГОДИНУ

- 28. јан. : Ужице, Суботица, Јагодина
- 29. јан. : Чачак, Зајечар, Сента
- 30. јан. : Ниш, Крагујевац, Зрењанин
- 31. јан. : Врњачка Бања
- 31. јан. и 01. феб. : Београд, Нови Сад
- 01. феб. : Панчево
- 04. феб. : Шабац, Ваљево

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније