АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2018. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

25. 12. 2018.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ОБЈАВИЛО ЈЕ ВОДИЧ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

21. 12. 2018.

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ПРЕВОД МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА РЕВИЗИЈЕ

11. 12. 2018.

У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 95/2018 ОБЈАВЉЕНИ СУ ЗАКОНИ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА НАРОДНА СКУПШТИНА

06. 12. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

22. 11. 2018.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЈЕ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

08. 11. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

30. 10. 2018.

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ПРЕВОД РЕВИДИРАНОГ МСФИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА

16. 10. 2018.

ОГЛАС ЗА РАДНО МЕСТО САВЕТНИКА

Привредни саветник организује

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИ Х И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

- 10. дец. : Ужице, Суботица
- 11. дец. : Нови Сад,Чачак
 - 12. дец. : Врњачка Бања, Крагујевац
- 13. дец. : Ниш, Ваљево
- 14. дец. : Београд, Шабац

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

20. септембра 2018. године

Детаљније      Пријава

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

У просторијама образовног центра
Привредног саветника,
Бул. краља Александра 86, V спрат – сала 501.

Од 23. марта до 2. јуна 2018. године,
петком и суботом.

Детаљније

Привредни саветник организује:

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 22. марта 2018. године

У просторијама образовног центра
Привредног саветника,
Бул. краља Александра 86, V спрат – сала 501.

84 школска часа, уторком и четвртком по 4 школска часа, од 16,00 до 19,30 часова.

Детаљније

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2018. ГОДИНУ

- 16. март . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније          Видео
Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

Привредни саветник у сарадњи са
УПРАВОМ ЗА ТРЕЗОР
организује саветовање на тему:

ОБАВЕЗА РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА КОЈИ ВОДИ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ОД
1. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

- 5. март : Ужице
- 6. март : Ниш
- 7. март : Крагујевац
- 8. март : Београд
- 9. март : Нови Сад

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније       Видео

09. 10. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање:   05.10. 2018. - 08.12. 2018.

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Детаљније      Пријава

09. 10. 2018.

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНИ СУ ОДГОВОРИ НА НЕКА ОД СПОРНИХ ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗНОМ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О СКЛАДИШНИМ И ДРУГИМ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА

06. 09. 2018.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 09. 2018.

Пореска управа омогућила је техничку подршку за подношење и администрацију пореских пријава за порез на доходак по одбитку са новим шифрама врсте прихода (211, 634, 635, 636 и 637)

23. 08. 2018.

Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи

Подаци о складишним и другим пословним просторијама у којима се обавља делатност достављају се преко портала Пореске управе искључиво електронским путем помоћу обрасца ПЕП-ИПЈ почев од 27. 8. 2018. године

30.07.2018.

У претплатничком делу сајта објављен је:

ПРИМЕР ИНТЕРНОГ АКТА О СПРОВОЂЕЊУ РАДЊИ И МЕРА У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

16. 03 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОРИСНИЦИМА
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

15. 03 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О КАМАТНИМ СТОПАМА ЗА КОЈЕ СЕ СМАТРА ДА СУ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПОМ
„ВАН ДОХВАТА РУКЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

14. 03 2018.

НОВИ ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА – ЦРФ
- од 12. марта 2018. године -

13. 03 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ВРСТЕ УСЛУГА НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ОД
1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ

05. 03 2018.

ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА – ЦРФ

27. 02. 2018.

НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ОБРАСЦУ ППИ-4

09. 02 2018.

РЕФЕРНЕТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,5%

07. 02 2018.

На сајту Пореске управе објављено „Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ“

Линк на упутство

Привредни саветник организује
саветовање на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2017. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

- 29. јан. : Ужице, Суботица, Зајечар
- 30. јан. : Чачак, Сента, Јагодина
- 31. јан. : Ваљево, Зрењанин, Ниш
- 1. феб. : Крагујевац, Врњачка Бања
 - 1. и 2. феб. : Нови Сад
- 2. феб. : Нови Пазар
- 5. феб. : Панчево, Шабац
 - 5. и 6. феб. : Београд

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- 12. фебруар . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније
Број места ограничен.
Молимо за благоврем ену пријаву.

02. 02 2018.

ОД 1. ФЕБРУАРА 2018. НА СНАЗИ ЈЕ НОВА УРЕДБА О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХЛЕБА ОД БРАШНА „Т-500“

01. 02 2018.

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРОВАЊУ ФАКТУРА КОЈИМА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПОТРАЖИВАЊЕ ПРЕМА ЈАВНОМ СЕКТОРУ

21. 01 2018.

НОВО КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ О ОБРАЧУНУ АКЦИЗЕ ОД 1. ЈАНАУРА 2018. ГОДИНЕ

Линк на упутство

12. 01 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О НАЧИНУ УПЛАТЕ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА И ДОПИНОСА ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЕБНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОБВЕЗНИКА

11. 01. 2018.

РЕФЕРНЕТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ ОД 3,5%

03. 01. 2018.

OБАВЕШТЕЊЕ ЦРОСО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ
ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

21. 12. 2017.

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЈЕДИНСТВEНЕ ЧЛАНАРИНЕ И ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ