АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2017. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

26. 12. 2017.

OБАВЕШТЕЊЕ ФОНДА ПИО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

26. 12. 2017.

ОБЈЕШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОПОРЕЗИВАЊЕМ АКЦИЗОМ КАФЕ ОД 01. 01. 2018. ГОДИНЕ

26. 12. 2017.

OБАВЕШТЕЊЕ ФОНДА ПИО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

26. 12. 2017.

ОБЈЕШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОПОРЕЗИВАЊЕМ АКЦИЗОМ КАФЕ ОД 01. 01. 2018. ГОДИНЕ

21. 12. 2017.

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЈЕДИНСТВEНЕ ЧЛАНАРИНЕ И ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

14. 12. 2017.

ИЗДАВАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ РАЧУНА (ФАКТУРА) У ПАПИРНОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ БЕЗ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА И ПОТПИСА

Привредни саветник организује саветовање на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

- 7. дец. : Ужице, Сента
- 8. дец. : Чачак, Суботица
- 11. дец. : Београд, Нови Сад
- 12. дец. : Ниш, Крагујевац
- 13. дец. : Ваљево, Врњачка Бања
- 14. дец. : Шабац, Јагодина

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

  Видео 1    Видео 2

07. 12. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ OД 3.5%

22. 11. 2017.

ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ, ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН – ППИ-3 И ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА - ППИ-4 ПОДНОСЕ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

20. 11. 2017.

НАЈАВЉЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И САДРЖИНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ (ОБРАЗАЦ ПОПДВ) ЗА 1. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

16. 11. 2017.

ОД СУБОТЕ 18. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
НА СНАЗИ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИ ТРЕБА ДА ПРИМЕЊУЈУ ТРГОВЦИ КОЈИ ПРОДАЈУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ НА ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

11. 11. 2017.

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ОБЈАВЉЕНА СУ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

09. 11. 2017.

ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (11. НОВЕМБАР) ПРАЗНУЈЕ СЕ НЕРАДНО

09. 11. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ OД 3.5%

09. 11. 2017.

На сајту Пореске управе објављено је:

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ
НА ОБРАСЦУ ППДГ-1С

На захтев претплатника организујемо ново саветовање на тему

НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ

Место одржавања:
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 86,
(Сала на V спрату пословне зграде
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА )

Датум одржавања:
6. НОВЕМБРА 2017. у 9,00 часова

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН НА 80 !!!
Због ограниченог броја места, пре уплате потребно је извршити пријављивање на телефоне 011/3209-645 или 011/3209-630

Детаљније

22. 11. 2017.

ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ, ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН – ППИ-3 И ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА - ППИ-4 ПОДНОСЕ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

20. 11. 2017.

НАЈАВЉЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И САДРЖИНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ (ОБРАЗАЦ ПОПДВ) ЗА 1. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

16. 11. 2017.

ОД СУБОТЕ 18. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
НА СНАЗИ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИ ТРЕБА ДА ПРИМЕЊУЈУ ТРГОВЦИ КОЈИ ПРОДАЈУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ НА ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

11. 11. 2017.

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ОБЈАВЉЕНА СУ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

09. 11. 2017.

ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (11. НОВЕМБАР) ПРАЗНУЈЕ СЕ НЕРАДНО

09. 11. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ OД 3.5%

09. 11. 2017.

На сајту Пореске управе објављено је:

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ
НА ОБРАСЦУ ППДГ-1С

На захтев претплатника организујемо ново саветовање на тему

НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ

Место одржавања:
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 86,
(Сала на V спрату пословне зграде
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА )

Датум одржавања:
6. НОВЕМБРА 2017. у 9,00 часова

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН НА 80 !!!
Због ограниченог броја места, пре уплате потребно је извршити пријављивање на телефоне 011/3209-645 или 011/3209-630

Детаљније

Привредни саветник организује саветовање на тему:

НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ

- 19. окт. : Ужице,Суботица
- 20. окт. : Чачак, Зрењанин
- 23. окт. : Београд, Нови Сад
- 24. окт. : Ниш, Крагујевац
- 25. окт. : Шабац, Врњачка Бања
- 26. окт. : Ваљево, Јагодина
- 30. окт. : Београд

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

09. 10. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА НИВО ОД 3,5 ОДСТО

07. 10. 2017.

Објављен је нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ у „Службеном гласнику РС“, бр. 90/17, који ће се примењивати од 01.01. 2018. године

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање:   06.10. 2017. - 09.12. 2017.

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Детаљније      Пријава      Видео

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

21. септембра 2017. године

Детаљније      Пријава      Видео

11. 09. 2017.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ПРОПИСЕ О НЕОБАВЕЗНОЈ ОВЕРИ ДОКУМЕНАТА ПЕЧАТОМ

07. 09. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА ЈЕ НА 3,75%

11. 08. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

10. 07. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

08. 06. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

23. 05. 2017.

НОВА АПЛИКАЦИЈА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА РАД ПОРТАЛА еПОРЕЗИ

12. 05. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 05. 2017.

Услуга сервирања и послуживања пекарских и млечних производа у објекту пекаре опорезује се по посебној стопи

27. 04. 2017.

Омогућено је достављање консолидованих финансијских извештаја АПР за 2016. год. од 26. априла 2017. год

26. 04. 2017.

РОКОВИ ЗА:

- 1. уплату доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу прописану основицу
- 2. за подношење обрасца М – 4

12. 04. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 04. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
- од 1. априла 2017. године неће бити доступне адресе е-поште [email protected] и [email protected]

28. 03. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦ. ОСИГУРАЊЕ ПЛАЋАЈУ НА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНИ ПРИХОД

23. 03. 2017.

У претплатничком делу - колона "АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ" - нашег сајта дати су примери општег акта (правилника) о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, као и за лица која примењују Правилник за микро и друга правна лица.

23. 03. 2017.

САОПШТЕЊЕ АПР У ВЕЗИ СА ЗАВРШЕТКОМ ОБРАДЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

16. 03. 2017.

САОПШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПОВОДОМ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА ПРИЛИКОМ СЛАЊА ОБРАСЦА ППДГ-1С

15. 03. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

15. 03. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ
ОБРАЗАЦА - ППДГ-1С И ПБ 2

14. 03. 2017.

ДОНЕТИ СУ ПРАВИЛНИЦИ ЗА БЛИЖУ ПРИМЕНУ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ, КОЈИ УРЕЂУЈУ МЕСТО ПРОМЕТА УСЛУГА

10. 03. 2017.

ОБРАЗАЦ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-2Р се може преузети у претплатничком делу на главној страни
(Колона "Актуелно за преузимање")

10. 03. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О О ПОДНОШЕЊУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-1С

10. 03. 2017.

ОТПОЧИЊАЊЕ РАДА ДЕВИЗНОГ КРТ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР И МИГРАЦИЈА ДЕВИЗНИХ РАЧУНА ИЗ НБС

Привредни саветник организује :

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА ИЗМЕЊЕНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПДВ ПРИЛИКОМ ОПОРЕЗИВАЊА ПРОМЕТА УСЛУГА ОД 1. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ


Ужице, Суботица: 13.III. 2017.
Чачак, Зрењанин: 14.III. 2017.
Ниш, Нови Сад: 15.III. 2017.
Београд, Крагујевац: 16.III. 2017.
Шабац, Врњачка Бања: 17.III. 2017.

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније      Видео

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2017. ГОДИНУ

- 17. март . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније     Пријава    Предрачун
Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

20. 02. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

02. 02. 2017.

НОВИ УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ

30. 01. 2017.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. ДО 31. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА


Образовни центар Привредног саветника, Булевар кр. Александра 86, V спрат, сала 501,
12. април 2017. године, у 9,00 часова

Детаљније      Пријава     Видео

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање:   21.04. 2017. - 01.07. 2017.

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Детаљније      Пријава
Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

Због великог интересовања
Привредни саветник организује поново:

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА ИЗМЕЊЕНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПДВ ПРИЛИКОМ ОПОРЕЗИВАЊА ПРОМЕТА УСЛУГА ОД 1. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ

Београд: 27.III. 2017.
Нови Сад: 28.III. 2017.

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније   Пријава    Видео

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно

САВЕТОВАЊЕ
на тему:

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- 10. феб . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Саветовање почиње
у 9,00 часова

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање
на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2016. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

- 1. феб . : Ваљево, Суботица, Зајечар
- 2. феб . : Чачак, Сента, Јагодина
- 3. феб . : Ужице, Зрењанин, Ниш
- 6. феб . : Лесковац
- 6. и 7. феб. : Београд, Нови Сад
- 7. феб . : Врњачка Бања
- 8. феб . : Крагујевац, Шабац, Н. Пазар

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

13. 01. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

04. 01. 2017.

Извештај о запошљавању особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ за децембар 2016. године подноси се електронским путем до 5. 01. 2017.

31. 12. 2016.

Од 1. јануара 2017. године стопа ПДВ на дрвене брикете и пелет смањена је са 20% на 10%

30. 12. 2016.

ОБЈАВЉЕНИ НОВИ ЗАКОНИ

У „Службеном гласнику РС“, бр. 108/2016 од 29. децембра 2016. године објављени су нови закони које је усвојила Народна скупштина Ре- публике Србије на заседању одржа-ном 28. децембра 2016. године.
О новим законима дали смо детаљна објашњења у часопису

„Привредни саветник“, бр. 24/2016.

14. 12. 2016.

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ИЗНОСИ
130 ДИНАРА НЕТО ПО РАДНОМ ЧАСУ
ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ