АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2016. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

18. 11. 2016.

Саветовање на тему

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

ће бити одржано у следећим градовима:

Чачак, Суботица: 05.XII 2016.
Ужице, Зрењанин: 06.XII 2016.
Београд, Нови Сад: 07.XII 2016.
Крагујевац, Ниш: 08.XII 2016.
Шабац, Врњачка Бања: 09.XII 2016.

Детаљније

10. 11. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

28. 10. 2016.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА НАЈАВИЛО ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА
О ПДВ-У ОД 1. 1. 2018. ГОДИНЕ

27. 10. 2016.

ОСВРТ НА МИШЉЕЊЕ МФИН ДА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР ИМА ТРЕТМАН ЗАРАДЕ

20. 10. 2016.

ФОТОГРАФИЈЕ СА САВЕТОВАЊА У ДОМУ СИНДИКАТА

13. 10. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

14. 09. 2016.

Саветовање на тему

НОВИ ПРОПИСИ О ПДВ, ОБРАЧУН ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ СТРАНИХ ЛИЦА
ће бити одржано у следећим градовима:

Ужице, Суботица: 17.X. 2016.
Чачак, Зрењанин: 18.X. 2016.
Београд, Нови Сад: 19.X. 2016.
Крагујевац, Ниш: 20.X. 2016.
Шабац, Врњачка Бања: 21.X. 2016.

Детаљније

14. 09. 2016.

Привредни саветник организује

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање: 7. 10. 2016 - 10.12. 2016

Детаљније      Пријава

Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ - 22. СЕПТЕМБАР 2016

Детаљније      Пријава

08. 09. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

12. 08. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

21. 07. 2016.

ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗМЕЊЕНОГ И ДОПУЊЕНОГ ИНТЕРНОГ АКТА У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ ПРАЊА НОВЦА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НА ПРЕТПЛАТНИЧКОМ ДЕЛУ САЈТА

07. 07. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА И ИЗНОСИ 4,00%

01. 07. 2016.

Нови динарски износи акцизе за цигарете од 1. јула 2016. године

10. 06. 2016.

Привредни саветник организује
СЕМИНАР

АКТУЕЛНА ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Београд, 27. јун 2016. године

Детаљније      Пријава

09. 06. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

02. 06. 2016.

ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ПРИВРЕМЕНИХ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ЛИЦА РЕГИСТРОВАНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

24. 05. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

11. 05. 2016.

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ И РЕВИЗОРЕ

05. 05. 2016.

Огледни пример Правилника о канце- ларијском и архивском пословању и Листе категорија регистратурског ма- теријала са роковима чувања можете преузети у претплатничком делу сајта у рубрици „Актуелно за преузимање

05. 05. 2016.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

28. 04. 2016.

Рок за пријаву података и уношење у матичну евиденцију стажа, зарада, накнада зарада, односно основица осигурања за 2015. годину је 4. мај 2016. године, с обзиром на то да 30. април ове године пада у суботу, која је нерадни дан.

13. 04. 2016.

Ново саопштење Министарства трговине, туризма и телекомуникација о примени члана 67. става 4. Закона о туризму

08. 04. 2016.

Достављање консолидованих и замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину

07. 04. 2016.

Мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникација о примени члана 67. става 4. Закона о туризму за угоститељске објекте за које постоји обавеза разврставања у категорије

15. 03. 2016.

Привредни саветник организује
САВЕТОВАЊЕ

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

19. април 2016. године

Детаљније      Пријава

30. 03. 2016.

Образац ППДГ-2Р за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2015. годину се може преузети у претплатничком делу сајта

29. 03. 2016.

Објашњење Министарства финансија у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза највише до 60 рата

24. 03. 2016.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРВИСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ М4 ОБРАСЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

26. 02. 2016.

Каталози ОВП за преузимање:

1. ППП ПД      и       2. ПДПО/С и ПП КДЗН

08. 04. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

18. 03. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

15. 03. 2016.

Привредни саветник организује

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Почетак 25. март 2016

Детаљније      Пријава
Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

09. 03. 2016.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4

08. 03. 2016.

Омогућено достављање редовних годишњих финансијских извештаја АПР

01. 03. 2016.

Привредни саветник организује
СЕМИНАР

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
У СВЕТЛУ НОВИНА ОД
1. МАРТА 2016. ГОДИНЕ

14. март 2016. године ПОПУЊЕНО!!
16. март 2016 године ПОПУЊЕНО!!
17. март 2016 године ПОПУЊЕНО!!
18. март 2016 године ПОПУЊЕНО!!

29. 02. 2016.

ПРОПИСАН ЈЕ УПЛАТНИ РАЧУН ЗА ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД УСЛУГА КАДА ЈЕ ПРИМАЛАЦ НЕРЕЗИДЕНТНО ЛИЦЕ

24. 02. 2016.

ШИФРЕ ЗЕМАЉА ЗА УНОС У ОБРАЗАЦ ПДПО/С

24. 02. 2016.

ПЛАЋАЊЕ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

23. 02. 2016.

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ
ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

22. марта 2016. године

Детаљније      Пријава

Привредни саветник организује

СЕМИНАР

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Петак, 19. фебруара 2016

Саветовање ће се одржати у Београду у просторијама Привредног саветника
са почетком у 9,00 часова

17. 02. 2016.

УТВРЂЕНЕ СУ КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА КОЈЕ СЕ СМАТРА ДА СУ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПОМ „ВАН ДОХВАТА РУКЕ” ЗA 2015. И 2016. ГОДИНУ

12. 02. 2016.

Због Дана државности који се нерадно празнује 15. и 16. фебруара 2016. године, служба објашњења прописа (кол центар) неће радити.

Служба објашњења прописа, поред редовног рада радиће у суботу и недељу 20. и 21. фебруара, као и 27. и 28. фебруара 2016. године у периоду од 9:00 до 13:00 сати.

12. 02. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА НИВО ОД 4,25%

11. 02. 2016.

Утврђене су каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” зa 2015. и 2016. годину

Детаљније у претплатничком делу сајта

01. 02. 2016.

Посебни информациони систем Агенције од данас доступан корисницима

01. 02. 2016.

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИВАТНОГ ВОЗИЛА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ ИЛИ У ДРУГЕ СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

29. 01. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О БОПУ ЗА УПЛАТУ МЕСЕЧНИХ АКОНТАЦИЈА
ПОРЕЗА НА ДОБИТ

28. 01. 2016.

НОВИ ПРОПИСИ УМАЊИЛИ ТРОШКОВЕ ПРИВРЕДЕ

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање
на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2015. ГОДИНУ

- 1. феб . : Суботица, Ужице, Панчево
- 2. феб . : Чачак, Сента, Инђија
- 3. феб . : Зрењанин, Ваљево, Јагодина
- 4. феб . : Ниш
- 4. и 5. феб. : Београд, Нови Сад
- 5. феб . : Врњачка Бања
- 8. феб . : Крагујевац, Бор, Сомбор
- 9. феб. : Шабац, Н. Пазар, Лесковац

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање
на тему:

СЕМИНАР

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- 8. феб . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Саветовање почиње
у 9,00 часова

13. 01. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА 4,50%

12. 01. 2016.

Брисање предузетника из Регистра привредних субјеката само уз доказ о измиреним пореским обавезама

12. 01. 2016.

Обавештење Пореске управе о позиву на број одобрења за плаћање привремених месечних аконтација пореза на добит за 2016. годину

05. 01. 2016.

ШЕСТ НОВИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА