АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2012. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

 

 

28. 12. 2012.

OБВЕЗНИЦИ ПДВ ЧИЈИ ЈЕ ПРОМЕТ У 2012. ГОДИНИ ИЗМЕЂУ 20 И 50 МИЛИОНА ДИНАРА НИСУ ДУЖНИ ДА ОБАВЕШТАВАЈУ ПОРЕСКУ УПРАВУ О ПРОМЕНИ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА

ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ПДВ НА ДАН 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ ДО 31. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ

ОДЛАЖЕ СЕ ОБАВЕЗА ПОДНОШЕЊА ОБРАЗАЦА ОС И ОС 1 ЗА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2013. ГОДИНЕ

ПРЕСТАЛА ЈЕ ДА ВАЖИ УРЕДБА О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

О свим наведеним темама детаљније на следећој страни

18. децембар 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ НА 11,25%

17. децембар 2012.

60 ГОДИНА ПОСЛОВАЊА "ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

- МОНОГРАФИЈА

- чланак у илустрованом часопису "Глорија"

13. децембар 2012.

Обрасци:

- Правилника о поступку и начину издавања и изгледу обрасца потврда о резидентности
- Захтева за рефакцију акцизе на деривате нафте
- Порески поступак и пореска администрација

се могу преузети на претплатничком делу сајта у рубрици „Обрасци

20. новембар 2012.

Привредни саветник организује
саветовање на тему:

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ, ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ
И ДРУГИ НОВИ ПРОПИСИ

Саветовање ће се одржати у следећим местима:

3. децембар 2012.
ВАЉЕВО - Хотел „Гранд“
СУБОТИЦА - Скупштина општине – нова зграда

4. децембар 2012.
КРАГУЈЕВАЦ - Хотел „Крагујевац“

НОВИ САД - Хотел „Парк“ – Бал сала

5. децембар 2012.
БЕОГРАД - Дом синдиката – велика сала
ЗРЕЊАНИН – Хотел „Војводина


6. децембар 2012.
ЧАЧАК – Висока школа техничких струковних студија, Светог Саве 65
НИШ - Универзитет у Нишу, Универз. трг 2

7. децембар 2012.
УЖИЦЕ - Биоскоп „АРТ“, Петра Ћеловића 4
ВРЊАЧКА БАЊА - СБ „Меркур“ – зграда термоминералног купатила

Претплатици који нису добили улазницу уз “Привредни саветник” бр. 21 и 22/12, могу уместо улазнице користити овај примерак часописа. 

2. новембар 2012.

Државни празник - Дан примирја у Првом светском рату празнује се 12. новембра, а рок за подношење пореских пријава помера се са 10. на 13. новембар 2012. године

2. новембар 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ НА 10,95%

23. октобар 2012.

"Привредни саветник" организује дводневни семинар,
13. и 14. новембра у Београду
на тему:

ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЂА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА

22.октобар 2012.

СМАЊЕНА ЈЕ УКУПНА МАРЖА ЗА ЈЕСТИВО БИЉНО УЉЕ ОД СУНЦОКРЕТА

18.октобар 2012.

ОБЈАШЊЕЊЕ

у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама

17.октобар 2012.

Упутство о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору примењује се на обрачун и исплату зараде за октобар 2012. године

12.октобар 2012.

ОБЈАШЊЕЊЕ О ОБРАЧУНУ ПДВ-А НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

9.октобар 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ НА 10,75%

5. октобар 2012.

Према објашњењу Министарства финансија и привреде, попис залиха течног нафтног гаса врши се код произвођача, увозника, трговца на велико и трговца на мало течним нафтним гасом, укључујући и бензинске станице које врше продају течног нафтног гаса

2. октобар 2012.

ДАТУМИ СТУПАЊА НА СНАГУ И ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЗАКОНА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС”, БР. 93 ОД 28. СЕПТЕМБРА 21012. ГОДИНЕ

2. октобар 2012.

ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ПДВ И У ВЕЗИ СА ОБРАЧУНАВАЊЕМ И ИСПЛАТОМ ПДВ НАДОКНАДЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉО-ПРИВРЕДНИХ И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЛУГА

17. септембар 2012.

Привредни саветник организује
саветовање на тему:

НОВИ ПОРЕСКИ ПРОПИСИ, НОВИ НАЧИН ОБРАЧУНА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

17. септембар 2012.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

почиње 19. октобра 2012. године

12. септембар 2012.

НОВИ КУРС "ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА" О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ ПОЧИЊЕ 20. СЕПТЕМБРА 2012. ГОДИНЕ

10. септембар 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА 10,50%

28. август 2012.

УКИДА СЕ ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗОВАНЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ У ЗАНАТСКИМ И УСЛУЖНИМ ДЕЛАТНОСТИМА И ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКЕ

24. септембар 2012.
СУБОТИЦА - Скупштина општине – нова зграда
ЧАЧАК - Хотел „Морава“

25. септембар 2012.
НОВИ САД - Хотел „Парк“ – Бал сала
УЖИЦЕ - Биоскоп „АРТ“, Петра Ћеловића 4


26. септембар 2012.
ЗРЕЊАНИН - Културни центар Зрењањина
БЕОГРАД - Дом синдиката – велика сала


27. септембар 2012.
ВРЊАЧКА БАЊА - Хотел „Меркур“
ВАЉЕВО - Хотел „Нарцис“


28. септембар 2012.
НИШ - Универзитет у Нишу, Универз. трг 2
КРАГУЈЕВАЦ - Хотел „Крагујевац“

7. август 2012.

У ПС 16/2012 објављен је пример интерног акта – правилника за рачуноводствене агенције у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма. Претплатници Привредног саветника могу извршити преузимање примера овог интерног акта за рачуноводствене агенције преко дела сајта за претплатнике

31. јул 2012.

ОДЛОЖЕНА ПРИМЕНА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ

23. јул 2012.

НОВИ ИЗНОСИ МИНИМАЛНИХ АКЦИЗА ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И НАКНАДА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДУВАНУ

02. јул 2012.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ, ВРСТИ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА, ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И САСТАВЉАЊА ОБРАЧУНА АКЦИЗЕ

02. јул 2012.

ОГРАНИЧЕЊЕ МАРЖИ ЗА ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ ОСТАЈЕ НА СНАЗИ

02. јул 2012.

ОДЛОЖЕНА ЈЕ ПРИМЕНА УРЕДБЕ О ПЛАТАМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА ТРИ МЕСЕЦА

20. јун 2012.

ЗАМЕНА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ ДО 27. ЈУНА 2012. ГОДИНЕ

18. јун 2012.

ОДЛОЖЕНО ЈЕ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗА 28. ЈУН 2012. ГОДИНЕ

Стручни испит за рачуновође који организује Управа за спречавање прања новца који је био заказан за 27. јун 2012. године ће се одржати дана 28. јуна 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, амфитеатар број 5 на 1. спрату.
Кандидати ће путем мејла бити обавештени о тачном времену полагања испита.

7. јун 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ НА 10%

 

28. мај 2012.

ОД 25. МАЈА 2012. ГОДИНЕ ПЛАЋА СЕ АКЦИЗА НА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

28. мај 2012.

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАЧУНОВОЂЕ ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗАКАЗАНО ЈЕ ЗА 27. 6. 2012. ГОДИНЕ

28. мај 2012.

НОВИ СЕМИНАР ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗАКАЗАН ЈЕ ЗА 12. И 13. ЈУН

24. мај 2012.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА КОЈИ ПРОДАЈЕ ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ У МАЛОПРОДАЈНОМ ОБЈЕКТУ

11. мај 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,5%

10. мај 2012.

ОБРАЗОВАНА ЈЕ ГРУПА ПОЛАЗНИКА
ЗА СЕМИНАР О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА ЗА РАЧУНОВОЂЕ
ЗА 14. И 15. МАЈ У БЕОГРАДУ

9. мај 2012.

Због великог интересовања "Привредни саветник" поново организује:

Нови семинар:

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ

у следећим местимa:

Београд, 29. мај 2012. године
Нови сад, 31. мај 2012. године

4. мај 2012.

Донета је Одлука о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте

3. мај 2012.

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА O ПРИВРЕМЕНОМ СМАЊЕЊУ ИЗНОСА АКЦИЗА
НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ

26. април 2012.

НОВА ОПШТА АКТА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ

26. април 2012.

Семинари:

Обавеза рачуновођа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма

Београд, 14. и 15. мај 2012. године
Нови Сад, 17. и 18. мај 2012. године

19. април 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,5%

19. април 2012.

ЗАВРШЕТАК ПРЕЛИМИНАРНЕ ЗБИРНЕ ОБРАДЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

9. април 2012.

Нови семинари:

Обавеза рачуновођа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма

Примена нових прописа о девизном пословању

Примена новог Закона о привредним друштвима

6. април 2012.

ДОНЕТА ЈЕ НОВА УРЕДБА О ОБАВЕЗНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХЛЕБА ОД БРАШНА „Т-500“

6. април 2012.

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ОБЈАВИЛА ЈЕ НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПОЈАШЊЕЊЕ УЛОГЕ РАЧУНОВОЂА КАО ОБВЕЗНИКА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3. април 2012.

ОД 01. АПРИЛА 2012. ГОДИНЕ, СВИМ ПДВ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА, ОМОГУЋЕНО ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПДВ ПРИЈАВА ПРЕКО ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

3. април 2012.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНФЕРНИХ ЦЕНА

30. март 2012.

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ОД 1. АПРИЛА ИЗНОСИ 115 ДИНАРА, А НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ЗАРАДЕ ЈЕ И ДАЉЕ 7.822 ДИНАРА

29. март 2012.

ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАМЕНУ РЕГИСТРОВАНОГ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ ДО 5. АПРИЛА 2012. ГОДИНЕ

28. март 2012.

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ДОНЕЛА ЈЕ СМЕРНИЦЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ И РЕВИЗОРЕ

19. март 2012.

ПОРЕСКА УПРАВА ЈЕ УВЕЛА НОВИ СЕРВИС ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА

13. март 2012.

ОД АПРИЛА МИНИМАЛНА ЗАРАДА ИЗНОСИ 115 ДИНАРА

9. март 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НИВОУ од 9,5%

5. март 2012.

НAКНАДА ЗА ПОСЕБНЕ ТОКОВЕ ОТПАДА (еколошка такса) НЕ ПЛАЋА СЕ НА ВОЗИЛА СТАВЉЕНА НА ТРЖИШТЕ У ПЕРИОДУ ОД 3. МАРТА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ

1. март 2012.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА УПРАВОМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

29. фебруар 2012.

ДОНЕТА ЈЕ УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРЕБИЈАЊА ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ РЕАЛИЗОВАНОГ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА РОБЕ И УСЛУГА И ИЗВЕШТАВАЊУ ДЕВИЗНОГ ИНСПЕКТОРАТА О ПРЕБИЈАЊУ

29. фебруар 2012.

БЛИЖЕ СЕ РОКОВИ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

24. фебруар 2012.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НИЈЕ ПРОДУЖЕН - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ДО 29. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ

24. фебруар 2012.

НОВИ КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ

Линк на електронску пријаву

24. фебруар 2012.

Привредни саветник организује саветовање на тему:

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

Саветовање ће се одржати 20. марта 2012. године у Београду, Хотел "ЗИРА".
Детаљније

23. фебруар 2012.

Претплатници могу са претплатничког дела сајта преузети ексцел табеле за обрачун резервисања за отпремнине у складу са МРС 19.

22. фебруар 2012.

Привредна комора Београдa и Привредни саветник организују:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

22. фебруар 2012.

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ППДГ-5
ЗА 2011 ГОДИНУ

На претплатничком делу сајта у делу „За преузимање“ може се, као и ранијих година, преузети Образац ППДГ-5 у xls – Excel формату за попуњавање на рачунару, или pdf формату за штампање те ручно попуњавање.

14. фебруар 2012.

ПРОДУЖЕН ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА И ПЛАЋАЊА СА 15. ФЕБРУАРА НА 20. ФЕБРУАР 2012. ГОДИНЕ

13. фебруар 2012.

Министарство финансија донело је Објашњење о примени чл. 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица, а у вези утврђивања износа камате која би по тржишним условима (по принципу „ван дохвата руке”) била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима.

Текст објашњења је на следећој страници

6. фебруар 2012.

Служба објашњења Привредног саветника ће радити викендом
од 9.00-14.00 следећим датумима:

- субота и недеља, 18. и 19. фебруара
- субота и недеља, 25. и 26. фебруара

На дане државног празника, 15 и 16 фебруара, служба објашњења неће радити. У петак, 17.02.2012. године ће служба радити редовно.

31. јануар 2012.

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање на тему:

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2011. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Саветовање ће се одржати 2. фебруара 2012. године у Београду, у пословној згради Привредног саветника
Детаљније

26. јануар 2012.

НАКНАДЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

23. јануар 2012.

Донет је

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци

19. јануар 2012.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА 9,5 ОДСТО

18. јануар 2012.

НОВА ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

16. јануар 2012.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

10. јануар 2012.

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање на тему:

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2011. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНОСТИ

Саветовање ће се одржати у периоду од 23. јануара до 7. фебруара 2012. године у следећим градовима:
Зрењанин, Чачак, Зајечар, Нови Сад, Ужице, Ниш, Београд, Врњачка Бања, Суботица, Врање, Шабац, Ваљево, Нови Пазар и Крагујевац.
Детаљније

 

06. јануар 2012.

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

05. јануар 2012.

ДОНЕТА ЈЕ УРЕДБА О ОГРАНИЧАВАЊУ МАРЖИ ЗА ПОЈЕДИНЕ АРТИКЛЕ