АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА
НА ЈАВНОМ ДЕЛУ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
У 2011. ГОДИНИ

Напомена: У овом прегледу нису наведене редовне информације које публикујемо на сајту у вези са издањима наших часописа и публикација, као и у вези са актуелним подацима, које се увек могу прегледати са одговарајућих линкова на страницама сајта, већ је дат само преглед осталих значајнијих информације које смо објавили на сајту у 2011. години а за које не постоје стандардни линкови са страница сајта.

 

 

10. јануар 2012.

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање на тему:

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2011. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНОСТИ

Саветовање ће се одржати у периоду од 23. јануара до 7. фебруара 2012. године у следећим градовима:
Зрењанин, Чачак, Зајечар, Нови Сад, Ужице, Ниш, Београд, Врњачка Бања, Суботица, Врање, Шабац, Ваљево, Нови Пазар и Крагујевац.
Детаљније

 

9. децембар 2011.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА 9,75 ОДСТО


3.новембар 2011.

Привредни саветник организује редовно саветовање на тему:

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2011. ГОДИНУ

23. новембар 2011.
ВАЉЕВО - Хотел „Гранд“
НОВИ САД - Хотел „Парк“ – Бал сала

24. новембар 2011.
БЕОГРАД - Дом синдиката – велика сала
СУБОТИЦА - Скупштина општине – нова зграда

25. новембар 2011.
КРАГУЈЕВАЦ - Хотел „Крагујевац“
ЗРЕЊАНИН - Хотел „Војводина“

28. новембар 2011.
ЧАЧАК - Хотел „Морава“
НИШ - Народно позориште

29. новембар 2011.
УЖИЦЕ - Биоскоп „АРТ“
ВРЊАЧКА БАЊА - Хотел „Фонтана“


3.новембар 2011.
од 25. новембра 2011. године, Привредна комора Београдa и Привредни саветник организују

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

28.октобар 2011.
ПОРЕСКА УПРАВА ЈЕ НАЈАВИЛА ПОЈАЧАНУ КОНТРОЛУ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНИХ КАСА

Пореска управа је на свом сајту (дана 27. октобра 2011. године) објавила саопштење следеће садржине:
„Због повећане фискалне недисциплине, као и повећаних жалби грађана које се односе на неиздавање фискалних исечака од стране пореских обвезника, Пореска управа Републике Србије обавештава да ће у наредном периоду организовати појачану контролу правилности евидентирања промета преко фискалних каса на територији Републике Србије“.

О евидентирању промета преко фискалних каса смо детаљно писали у „Привредном саветнику“, бр. 24/10 и у 10 и 11/11.

13.октобар 2011.
ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ/ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

6.октобар 2011.
РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 10,75 %

4.октобар 2011.
ДОНЕТА ЈЕ НОВА УРЕДБА О ОБАВЕЗНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХЛЕБА ОД БРАШНА "Т-500"

Овом уредбом се уређује обавезна производња и промет хлеба од брашна "Т-500", одређује се максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима, који се баве производњом хлеба од брашна "Т-500". Уредба је објављена у службеном гласнику бр. 72/11 од 28. септембра 2011. године и ступила је на снагу 1. октобра 2011. године, а важи до 31. марта 2012. године.
Једина измена у односу на уредбу која се примењивала у претходних шест месеци је смањење произвођачке цене хлеба.
Произвођачка цена се обрачунава у висини до 37,33  динара по векни хлеба ( до 30. септембра је износила 39 динара). Уз максималну маржу од 9,14% у односу на произвођачку цену хлеба и ПДВ по стопи од 8%, највиша малопродајна цена не може бити већа од 44,00 динара.

Детаљније о овој уредби писаћемо у наредном броју часописа.

19.септембар 2011.
УВЕДЕН ЈЕ ПДВ ЗА ПРОМЕТ НЕКИХ ДОБАРА И УСЛУГА СА АП КОСОВО И МЕТОХИЈА

Влада Републике Србије је донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН бр. 1244 ("Службени гласник РС", бр. 68/2011) која се примењује од 16. септембра 2011. године. Овом уредбом уводи се ПДВ на промет телекомуникационих услуга, нафте и нафтиних деривата који се пружају, односно испоручују на територију АП Косово и Метохија, као и на промет моторних возила са територије АП Косово и Метохија.
За остала добра и услуге задржан је постојећи режим обрачуна ПДВ.

Детаљније информације налазе се у делу сајта резервисаном за претплатнике.

 

10.11.2011.
РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 10,00 %

08.09.2011.
РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 11,25 %

02.09.2011.
РЕГИСТАР СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА ПОЧЕЋЕ ДА РАДИ 23. СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ

01.09.2011.
ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И НАФТИНИМ ДЕРИВАТИМА

Правилником се ближе прописују минимални технички услови у погледу простора, опреме, уређаја, спољашњих одлика простора, начина продаје робе и др.

01.09.2011.
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ СТУПА НА СНАГУ ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА УГОВОРА О РЕСТРУКТУРИРАЊУ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Почев од 1. септембра 2011. године, привредна друштва - дужници која су, у складу са Законом о дпоразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, налазе у поступку финансијског реструктурирања, дужни су да у року од два радна дана од дана закључивања уговора, доставе закључени уговор о реструктурирању регистру привредних друштава.

29.08.2011.
ОБЈАВЉЕНА ЈЕ СТРАТЕГИЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ЗА УСПЕШАН ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Министарство финансија је на свом сајту објавило Стратегију Министарства финансија за успешан процес европских интеграција, кључне разлике између европског и домаћег законодавства и препоруке за превазилажење постојећих разлика.

29.08.2011.
РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА ПОЧЕЋЕ ДА РАДИ 17. СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ

На сајту Агенције за привредне регистре од 17. септембра биће доступан регистар судских забрана, који представља јавну евиденцију о привременим мерама донетим пре, и току или по окончању судског поступка.

26.08.2011.
РАСПИСАН ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО ДОДЕЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА (СИЕПА)

Крајњи рок за подношење пријаве је 19. септембар 2011. године.

3.08.2011.
Н0ВИ КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ ПОЧИЊЕ У СЕПТЕМБРУ 2011. ГОДИНЕ

Детаљније информације о садржају и условима одржавања курса, као и о начинима пријављивања!

31.05.2011.
ДОНЕТА ЈЕ УРЕДБА О ПОДСТИЦАЊУ ЗАПОШЉАВАЊА

Уредба о подстицању започљавања ("Службени гласник РС", бр. 32/2011 и преузимање Обрасца ЗСД - Захтев за субвенционисање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и Обрасца ЗСП - Захтев за субвенционисање пореза на зараде, у word-doc и pdf формату.

24.04.2011.
СЕМИНАР ЗА СЛУЖБЕНИКЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ А.Д.

Од 14. до 19. априла одржан је семинар за запослене "Комерцијалне банке" А.Д. на тему: Рачуноводство привредних друштава - принципи и правила књиговодственог евидентирања.

14.03.2011.
САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ

Саветовање у организацији привредног саветника, 29.03.2011. године у Хотелу "Зира"

28.02.2011.
ОБРАЗАЦ ППДГ 5

Образац ППДГ-5 за пријаву годишњег пореза на доходак грађана у pdf формату!
На страницама претплатничких сервиса Образац ППДГ-5 доступан је и у xls формату.

22.02.2011.
ПОДАЦИ О КАМАТНИМ СТОПАМА ЗА ОБРАЧУН КАМАТА ВАН ДОХВАТА РУКЕ

Подаци који се користе за обрачун камата ван дохвата руке, а који су до сада утврђени.

20.02.2011.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Привредна комора Београда у сарадњи са Привредним саветником и Високом пословном школом струковних студија организује специјалистичку обуку за пореско саветовање, у трајању од 11.03. до 11.06.2011. године.

14.02.2011.
ПРЕУЗИМАЊЕ НОВИХ ПОРЕСКИХ ОБРАЗАЦА ПБ 1 ПК И ПК 1
Кратка информација и лункови за преузимање нових пореских образаца ПБ 1, ПК и ПК 1.