ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

АРХИВ

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ЗАРАДА ПО ЗАПОСЛЕНОМ

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2021. ГОДИНИ

 

 

Месец у 2021. години

Број „Службеног гласника РС“

Бруто зарада

Нето зарада

Износ

Ланчани индекс

Износ

Ланчани индекс

Јануар

30/21

87.058

95,8

63.109

95,5

Фебруар

42/21
85.864
98,6
62.280
98,7

Март

53/21
89.894
104,7
65.289
104,8

Април

64/21
89.582
99,7
64.948
99,5

Мај

         

Јун

         

Јул

         

Август

         

Септембар

         

Октобар

         

Новембар

         

Децембар