ИНДЕКС
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА

 

 

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О
ИНДЕКСУ ЦЕНА
И
ИНДЕКСУ ТРОШКОВА
ЖИВОТА
У 2010. И 2009. ГОДИНИ

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ИНДЕКСИ И СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У 2020. ГОДИНИ

 

 

Месец

Службени гласник РС

Индекси и стопе

у месецу према претходном месецу

од почетка године до месеца у 2020.

месец у 2020
/

месец у 2019

Јануар

14/20
100,6
100,6
102,0
0,6%
0,6%
2,0%

Фебруар

100,6
101,2
101,9
0,6%
1,2%
1,9%

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

 


 

ГРАД БЕОГРАД

ИНДЕКСИ И СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У 2020. ГОДИНИ

 

 

Месец

Службени лист града Београда

Индекси и стопе

у месецу према претходном месецу

од почетка године до месеца у 2020.

месец у 2020
/

месец у 2019

Јануар

11/20
100,5
100,5
101,8
0,5%
0,5%
1,8%

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар