Раст потрошачких цена у мају 2022. године износи 1,2%

Потрошачке цене у Републици Србији у мају 2022. године, у односу на април 2022. године, у просеку су повећане за 1,2% (индекс: 101,2). 

Потрошачке цене у мају 2022. године, у односу на мај 2021. године, повећане су за 10,4% (индекс: 110,4), док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 5,6% (индекс: 105,6).