ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022. ГОДИНЕ

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 207 од 25. јула 2022. године:

Просечна бруто зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају 2022. године износи 102.432,00 динара.

Просечна нето зарада у Републици Србији (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају 2022. године износи 74.168,00 динара.