ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 170 од 24. јуна 2022. године:

Просечна бруто зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу 2022. године износи 100.727,00 динара.

Просечна нето зарада у Републици Србији (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу 2022. године износи 73.012,00 динара.