Нове измене у систему ефактура

10. јуна 2022. год. Министарство  финансија је поново објавило обавештење о новој хитној исправци 2.4 и ново интерно техничко упутство.

На следећим линковима можете преузети документ који описује све функционалности и промене које су део ове хитне исправке 2.4 и ажурирано интерно техничко упутсво од 10. јуна 2022.

СЕФ детаљи нове хитне исправке 2.4 (efaktura.gov.rs)

https://www.efaktura.gov.rs/vest/1193/azurirano-interno-tehnicko-uputstvo-verzija-od-10-juna-.php

Од извршених измена посебно треба истакнути да је омогућено сторнирање фактуре коју је корисник одбио што пре ове исправке није било могуће.

Детаљи измена ће детаљно бити у објашњени у наредном броју часописа Привредни саветник, чија је припрема за штампу у завршној фази.