ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25.03. 2020.

 

 

ДОНЕТ ЈЕ ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ КОРИСНИКА ПРАВА ПО ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

 

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања, Влада РС донела је на седници одржаној 24. марта 2020. године Закључак 05 Број: 53-2787/2020 о сагласности да се корисницима права по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом, којима право истиче а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава даља исплата на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Наиме, у Закључку се наводи да је Влада РС сагласна да се корисницима права на новчану социјалну помоћ, права на додатак за помоћ и негу другог лица, права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, права на дечији додатак, права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом, којима право истиче 15. марта 2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.