ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25.03. 2020.

 

 

ДОПУЊЕНА ЈЕ ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ ИЗВОЗА

 

Влада Републике Србије је на основу овлашћења из члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) донела  Одлуку о допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Службени гласник РС”, број 41/2020). Одлука је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, тј. 25. марта 2020. године, изузев тачке 2. ове одлуке која је ступила на снагу даном објављивања, тј. 24. марта 2020. године.

Одлуком се уводе две важне новине у постојећу  Одлуку о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво, то:

Прва, списак производа  који је на привременој забрани извоза проширен је са производима који су сврстани у пет тарифних ознака  номенклатуре Царинске тарифе. То су следећи производи:

 

Врста робе на привременој забрани извоза у складу са Одлуком

Опис робе

Тарифна ознака

1.

2.

3.

Меласа од шећерне репе

 

Меласа од шећерне репе

Смеђа или црнкаста вискозна материја која садржи знатну количину шећера који се не може лако кристалисати. Међутим, може бити и у облику праха. Обично није за јело као таква.

Главна употреба је као сировина из које се дестилишу алкохоли и алкохолна пића, за справљање сточне хране или замена каве. Такође се корисе и за екстракцију шећера.

Може бити обезбојена, обојена или ароматизована.

1703 90 00 00 01

 

Активни квасац

 

Активни квасац

Проузрокује ферментацију и суштински се састоји од одређених микроорганизама (углавном врсте Saccharomyces), и то:

 

- Култура квасца

 

Чист процеђен квасац припремљен у лабораторијским условима. Може бити суспензован у дестилисаној води или желатину или агарагару.

 

- Квасац за мешење (пекарски), суви

- Квасац за мешење (пекарски), осим сувог

- Остало, укључујући пиварски квасац, квасац за дестилерије, семенски квасац и др.

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 10 00 80

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31 00 80

2102 10 39 00 80

2102 10 90 00 80

 

Како се из табеле види, од 24. марта 2020. године забрањен је извоз меласе од шећерне репе, културе квасца и неких врста квасца, и

Друга, одредбом тачке 1б ове одлуке  дато је овлашћење Влади Републике Србије да посебним актом одобри извоз било ког производа чији је извоз привремено забрањен. Одлуком није прописано да ли ће акт којим се одобрава извоз бити у облику решења или закључка, али је битно да се на овај начин омогућава већа флексибилност при управљању расположивим производима битним за становништво.