ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.03. 2020.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У ПЕРИОДУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Национална служба за запошљавање је на свом сајту објавила упутства за достављање захтева и других поднесака електронским путем.

Линк за детаљније информације је ОВДЕ .