ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21.03. 2020.

 

 

УПУТСТВО КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

 

 Комора јавних извршитеља објавила је на свом сајту Упутство за рад јавних извршитеља за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (у даљем тексту: Упутство).

У Упутству је, између осталог, наведено:

  • У предметима у којима је започето спровођење извршења на заради или пензији извршног дужника, јавни извршитељ ће путем електронске поште или на други погодан начин, односно општим дописом обавестити послодавце, односно Фонд ПИО да до окончања ванредног стања не врше спровођење извршења на заради, односно обуставу пензија по закључцима и решењима која су донета у претходном периоду. При том, застој у спровођењу извршења не односи се на предмете у којима се намирује потраживање по основу законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања. У циљу спровођења овог упутства Комора јавних извршитеља ће на својој интернет страници објавити посебно обавештење за све послодавце на територији Републике Србије, а РФ ПИО биће упућен посебан допис који ће се односити на све започете поступке;

  • У поступцима извршења и обезбеђења ради наплате новчаних потраживања насталих из комуналних услуга и сродних делатности у којима су извршни дужници закључили споразум о отплати дуга на рате, јавни извршитељи ће путем електронских средстава комуникације или путем телефона, обавестити извршне дужнике да за време трајања ванредног стања могу привремено да застану са договореним уплатама, те да се неће предузимати извршне радње у случају непоштовања споразума.

У наставку преносимо Упутство у целости:

http://www.komoraizvrsitelja.rs/sites/default/files/KJI_-_Uputstvo%20za%20rad%20JI%20kancelarija%20za%20vreme%20vanrednog%20stanja.pdf