ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20.03. 2020.

 

ОД 21. МАРТА 2020. ГОДИНЕ ДОЗВОЉЕН ЈЕ ИЗВОЗ ПШЕНИЧНОГ БРАШНА

 

Одлуком о измени Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво која је објављена у „Службеном гласнику“, број 37/2020 од 19. марта 2020. године прописано је да забрана извоза брашна од пшенице престаје да важи 21. марта 2020. године.

 Практично то значи да је од наведеног датума извоз пшеничног брашна (тар. ознаке: 1101 00 11 00 и 1101 00 15 00) слободан.