ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

09.01. 2020.

 

КАЛКУЛАТОР ПАУШАЛНОГ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

 

Пореска управа објавила је калкулатор пореза и доприноса на паушално опорезив приход од самосталне делатности на страници https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html .

Калкулатор укупног пореза и доприноса је намењен обвезницима пореза на приходе од самосталне делатности (паушалцима). Помоћу овог калкулатора заинтересована лица могу израчунати процењени износ месечног паушалног пореза.

Калкулатор пружа могућност обрачуна износа пореза и доприноса за предузетнике паушалце до којих се долази применом формуле за аутоматски обрачун пореске основице за 2020, 2021, 2022. и 2023. годину.