ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

04.03. 2019.

 

ОБЈАВЉЕНЕ СУ КАМАТНЕ СТОПЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА
„ВАН ДОХВАТА РУКЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

У СГРС 13/2019 од 28. фебруара 2019. објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2019. год којим се прописују каматне стопе „ван дохвата руке“ за зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Каматне стопе „ван дохвата руке“ МФИН за 2019. за привредна друштва (сем банака и даваоца финансијског лизинга) су:

 • 4,98% на краткорочне кредите у RSD
 • 5,69% на дугорочне кредите у RSD
 • 2,71% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR
 • 2,90% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR
 • 7,61% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF
 • 3,08% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD
 • 4,12% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Каматне стопе „ван дохвата руке“ МФИН за 2019. за банке и даваоце финансијског лизинга су:

 • 2,72% на краткорочне кредите у RSD
 • 3,64% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR
 • 5,05% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD
 • 2,98% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF
 • 3,91% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK
 • 4,25% на кредите у NOK и динарске кредите индексиране у NOK
 • 1,92% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP
 • 1,41% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB

Наведене каматне стопе се примењују и на зајмове између повезаних лица.