ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15.03.2018.

 

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О КАМАТНИМ СТОПАМА ЗА КОЈЕ СЕ СМАТРА ДА СУ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПОМ „ВАН ДОХВАТА РУКЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 18/18 објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2018. годину, којим су прописане каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица за 2018. годину.

Ове каматне стопе примењују се на утврђивање „камата ван дохвата руке“ код састављања пореског биланса за 2018. годину, док се за састављање пореског биланса за 2017. годину примењују каматне стопе у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2017. годину, које су објављене у Правилнику о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 21/17). О примени каматних стопа „ван дохвата руке“ код састављања пореског биланса за 2017. годину, детаљно смо писали у „Привредном саветнику“, бр. 3 и 4/2018.

Чланом 2. Правилника прописане су каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину, и то:

 

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 3,10% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 4,10% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,19% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 2,45% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(5) 3,12% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 3,70% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

(7) 1,15% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

 (8) 3,33% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

                  

2) за друга привредна друштва:

(1) 5,84% на краткорочне кредите у RSD;

 (2) 5,58% на дугорочне кредите у RSD;

 (3) 3,10% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

 (4) 3,42% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(5) 12,97% на краткорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 8,21% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(7) 4,41% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(8) 4,16% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

           

Наведене каматне стопе примењују се и на зајмове.

Такође, ове каматне стопе се могу примењивати и приликом обрачуна пореза по одбитку за исплате камата повезаним лицима у 2018. години када су испуњени услови за примену УИДО, а конкретним УИДО је предвиђено да се одредбе уговора примењују на износ камате који би био исплаћен „ван дохвата руке“.