ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15.03.2018.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 3,25%

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, седници одржаној 14. марта 2018. године, да референтну каматну стопу смањи на 3,25 одсто.

 Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду пројекцију инфлације и њених фактора у наредном периоду.

Према очекивањима Народне банке Србије, инфлација је у фебруару смањена на 1,5% међугодишње, првенствено због високе базе код производа који су једнократно поскупели почетком прошле године. Да су инфлаторни притисци ниски, потврђује и базна инфлација у фебруару од 1,3% међугодишње. Према фебруарској централној пројекцији, успоравање инфлације по основу базног ефекта  очекује се и у наредним месецима, а затим њено постепено приближавање централној вредности циља у току наредне године, чему ће допринети и раст домаће тражње. На то да су инфлаторни притисци остали ниски, указују и усидрена инфлациона очекивања – финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација и за једну, и за две године дана бити на централној вредности циља (3,0%). Смањењем референтне каматне стопе у условима ниских инфлаторних притисака, Народна банка Србије ће додатно подржати кредитну активност и привредни раст.

Извршни одбор је истакао да опрезност у вођењу монетарне политике и даље проистиче из дешавања у међународном окружењу, а првенствено из дешавања на међународном финансијском тржишту и кретања светских цена примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту и даље је присутна по основу монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, као и односа њихових валута. Иако је кретање светских цена примарних производа и даље нестабилно, у наредном периоду се не очекује њихов знатнији раст. Извршни одбор истиче и да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући јачању домаћих макроекономских фундамената и повољнијим изгледима за наредни период.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. априла 2018.