ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.07.2018.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Након овогодишњег минимума у априлу, инфлација се, очекивано, постепено креће ка циљу и у јуну је износила 2,3%. Кретање инфлације у границама циља требало би да се настави до краја периода пројекције, тј. у наредне две године дана. На таква очекивања указује и базна инфлација, која се у последња четири месеца креће на минимуму од око 0,8%, међугодишње. Такође, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде и даље су ниска и усидрена око циља од 3%, и за годину дана, и за две године дана унапред.

Извршни одбор констатовао је да се привредни раст убрзава, уз висок допринос инвестиција, које ће у наредном периоду подржавати диверсификован раст извозно оријентисаних области привреде. Раст инвестиција подржан је повољним условима финансирања и растом кредитне активности, као и приливом страних директних инвестиција, које више него у пуној мери покривају дефицит текућег рачуна платног биланса и доприносе његовом смањењу у средњем року.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због неизвесности на међународном робном и финансијском тржишту. Кретање светске цене нафте и даље је волатилно, иако се према фјучерсима очекује стабилизација до краја 2018, а затим и нешто нижи ниво до краја 2019. године. Због актуелног раста цена нафте очекује се и нешто виша инфлација у међународном окружењу. Очекује се наставак нормализације монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви САД и Европске централне банке, што би могло негативно да се одрази на токове капитала према земљама у успону.

 Уз присуство геополитичке тензије, неизвесност постоји и по питању јачања трговинских тензија и могућих ефеката на раст светске економије и волатилност на робним и финансијским тржиштима. Извршни одбор сматра да је наша привреда отпорна на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. августа 2018.