ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

09.07.2018.

 

НА ПОРТАЛУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ Е-ПОРЕЗИ ПОСТАВЉЕН ЈЕ СОФТВЕР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ОБРАСЦА ПОПДВ И ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПППДВ ОД 1.07.2018. ГОДИНЕ

 

 

3.07.2018. године на сајту Пореске управе дато је следеће обавештење:

Софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна стављен је на располагање пореским обвезницима на порталу Е-порези

Од 01. јула 2018. године почела је примена члана 50а Закона о порезу на додату вредност и Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

Пореска пријава ПП ПДВ и преглед обрачуна – образац ПО ПДВ порески обвезници подносе искључиво у електронском облику.

Од 30. априла 2018. године пореским обвезницима је на порталу Пореске управе е-Порези било доступно тестно окружење, како би се благовремено упознали са радом апликације, а Пореска управа је отворила и електронску адресу popdv@purs.gov.rs, посредством које порески обвезници могу да поставе питање и добију корисничку подршку приликом подношења прегледа обрачуна.

Достављање прегледа обрачуна за ПДВ уз пореску пријаву ПДВ треба да обезбеди ефикасније извршавање послова из надлежности Пореске управе чиме ће се подићи и ниво поверења између пореских обвезника и Пореске управе.

 

Информација је објављена на линку:

www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/Strana2/Strana6/5011/softver-za-elektronsko-podnosenje-poreske-prijave-za-pdv-sa-pregledom-obracuna-stavljen-je-na-raspolaganje-poreskim-obveznicima-na-portalu-e-porezi.html