ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.01.2018.

 

OБАВЕШТЕЊЕ ЦРОСО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ
ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

 

У вези са пријавом запослених на осигурање почев од 25. 12. 2017. године, на сајту Централног регистара обавезног социјалног осигурања http://www.croso.gov.rs дато је обавештење да је путем портала ЦРОСО омогућено да се пријава на обавезно социјално осигурање региструје и пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад, али и то да ће се одјаве и пријаве приликом продужетка уговора о раду на одређено време, као и приликом промене врсте запослења (одређено-неодређено) спроводити по досадашњим правилима, у року од три радна дана.