ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.03. 2017.

 

САОПШТЕЊЕ АПР У ВЕЗИ СА ЗАВРШЕТКОМ ОБРАДЕ ИЗВЕШТАЈА
ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

На свом сајту АПР је 20. марта 2017. год. објавила саопштење које преносимо у наставку:

„Агенција за привредне регистре је дужна да до 31. марта заврши збирну обраду података из извештаја за статистичке потребе за 2016. годину. С тим у вези, обавештавамо оне обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја (СИ-ГФИ) за 2016. годину, утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни да најкасније до уторка 28. марта 2017. године доставе допуну по тим извештајима. Уколико обвезник не отклони предметне недостатке у овом року, подаци из достављеног извештаја неће бити унети у базу података за статистичке потребе“