ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20.11.2017.

 

НАЈАВЉЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И САДРЖИНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ (ОБРАЗАЦ ПОПДВ) ЗА 1. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

 

 

На сајту Министарства финансија  у делу Ново на сајту - Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије, број 90/2017 од 6. октобра 2017. године,  дато је образложење о одлагању  примене Правилника. Уместо од 1. јануара 2018. године,  одложена је примена  за 1. јули 2018. године.

 

Између осталог наведено је следеће:


Узимајући у обзир иницијативе да се почетак примене Новог правилника о ПДВ евиденцији одложи за 1. јул 2018. године, Министарство финансија предузело је све потребне активности како би се исте уважиле а предметна измена биће саставни део измена Закона о ПДВ чије се усвајање планира до краја текуће године
.“